Mực nước Lượng nước Tình hình vận hành các trạm bơm
Điểm đo TL HL Độ mở   (m)
Trịnh xá 3.6 3.6 3.0x3
Xả nam
Xả bắc
K4 -
Đất đỏ 0 0 Đ
Liên bão 0 0 1.6x2
Đường sắt 3.35 3.4 1.5x2
Cầu chằm 3.35 3 1.5x2
Tân chi 3.05
Tri phương 3.6
T12 0 1.5x2
La Miệt 1.5x3
Đập Vân 1 2.9 2.7 0.4x2c
Đập Vân 2 0 0
Xuân viên 1.1 0
Hiền lương 1.4 1.3 1x1
Kim đôi 1 1.65 1.65 2x2
Kim Đôi 2 0
Thái hòa 2.1 1.4 2x1.5
Vạn An 0
Đặng xá 2.07 1.68 Đ
Cầu Tây 3.9
Điểm đo P (mm)
K4  
B2  
Đại Đình  
Phù Khê  
Lim  
Tân chi  
Tri phương  
Liên Bão  
Nội Duệ  
Phú lâm  
Phố mới  
Kim đôi  
Hiền lương  
Long Khê  
Chờ  
Yên phụ  
Đặng xá  
Bắc Ninh  
Nam sơn  
Hạp Lĩnh  
Hán Quảng 0
Bình quân: 0
Tên trạm bơm Tổng số máy Vận hành
Tưới Tiêu
Phù Khê 1 5
Hương Mạc 5
Phù Khê 2 2
Cầu Tó 2 2
Đồng Chõ 2
Cống Sậy 2
Tân Chi 1 66
Tân Chi 2 4
Tri Phương 8 3
Xuân Hội 2
Phú Lâm I 8
Phú Lâm II 8
Nội Duệ 4 2
Dền 2
K5 2
Hán Quảng 5
Núi Hòn 5
N1 4
Cổ Mễ 12
Vũ Ninh 6
Tri Phương tạm 14
Tên trạm bơm Tổng số máy Vận hành
Tưới Tiêu
Gò Sành 2
Xuân Viên 4
Hữu Chấp 20 1
Phong Khê 4
Ngô Khê 4
Châu Cầu 20
Kiều Lương 4
Đồng Sài 2
Phùng Dị 2
Hiền Lương 9
Quế Tân 9
Cầu Tiên 2
Xuân Thủy 4
Việt Thống 10
Kim Đôi 1 5
Kim Đôi 2 4
Nhân Hòa 3
Chi Lăng 4
Yên Đinh 2
Phù Lang 1
Yên Hậu 6 2
Tên trạm bơm Tổng số máy Vận hành
Tưới Tiêu
Long Khê 4
Bồ Gạo 1
Ngõ 5 2
Phả Lại 2
Phúc Lộc 4
Thái Hòa 31
Cách Bi 3
Đông Thọ 2 5 1
Bát Đàn 3
Trung Nghĩa 4 1
Trung Ngân 1 1
Phù Cầm 7
Thọ Đức 12 1
Đương Xá 4 2
Lương Tân 4 1
Vạn An 4 0
Đông Thọ 1 5 2
Phấn Động 4
Vọng Nguyệt 12
Cầu Găng 3 2
Đặng Xá 34
Tổng số máy : 438 Hiện tưới : 21 Hiện tiêu :